ege2017      Управление оценки качества общего образования Рособрнадзора внесло небольшие дополнения в плакаты ЕГЭ-2017           Плакаты для замены ЕГЭ-2017

1_Matematika   2_Russkiy_yazyk   3_Sochinenie   4_Izlozhenie   5_Inostrannye_yazyki   6_Predmety   7_Protsedury   8_Bally   9_Zapreshchaetsya   10_PPE   12_Apellyatsia_s_pravkoy

ЕГЭ